Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny

Międzynarodowy Kongres Psychogeriatryczny co roku podejmuje istotne i aktualne tematy, otwierając przestrzeń również dla interdyscyplinarnej dyskusji. W tym roku okazja jest wyjątkowa, ponieważ przypada 100. rocznica śmierci Aloisa Alzheimera. Uczestnicy kongresu porozmawiają m.in. o współczesnych wyzwaniach związanych z odkrytą przez niego chorobą.

Kombinacja zagadnień z różnych dziedzin oraz udział znakomitych ekspertów zapowiadają inspirujące spotkanie. W programie dwudniowego kongresu znajdują się wykłady wybitnych specjalistów, jak również panel dyskusyjny „Wyzwanie przełomu w chorobie Alzheimera”. Znaczenie badań nad chorobami demencyjnymi wzrasta w kontekście zmian demograficznych. Eksperci biorący udział w panelu spróbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy tego rodzaju przełom jest możliwy w przewidywalnej perspektywie.

Varicoff opinie

Vigrafast opinie

Kongres jest okazją, by porozmawiać o wyzwaniach terapii w chorobie Alzheimera, na temat rozwoju leków na choroby demencyjne, a także dowiedzieć się, co wpływa na odczuwanie szczęścia w starszym wieku.

ProBreast Plus opinie

Skup samochodów

W ramach kongresu odbędzie się także dedykowana sesja historyczna poświęcona Aloisowi Alzheimerowi, który ostatnie lata swojego życia spędził we Wrocławiu. Wykłady na temat jego badań i działalności zostaną uzupełnione retrospektywnym spojrzeniem na znaczenie jego opisów dla współczesnych badań nad demencją. Organizatorami XII Międzynarodowego Kongresu Psychogeriatrycznego we Wrocławiu są Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne, Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Instytut Gerontologii Angel Care